Dokumentåtgärder

EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys

Kehys betjänar medborgarorganisationer i frågor som gäller EU:s utvecklingssamarbete.

Kehys fungerar som den europeiska takorganisationen CONCORDs nationella kommitté i Finland. CONCORD representerar över 1600 biståndsinriktade medborgarorganisationer. Kehys rf koordinerar de finländska organisationernas deltagande i CONCORDs arbetsgrupper samt fungerar som en informationskanal mellan CONCORD och den nationella nivån.


Kehys stöds med offentliga medel genom utriketsministeriets utvecklingspolitiska avdelnings understöd för medborgarorganisationer.

 

Följ oss

twitter icon  facebook icon

Takorganisation CONCORD

CONCORD logo

Beyond 2015

Beyond-kuva