EU-rahoitus
Uutiskirjeemme
Sähköpostiosoitteesi

Kirjoita osoite uudelleen

HTML
Teksti
Tutustu arkistoomme...
Kehyksen työryhmät

Kehyksen koordinoimat temaattiset työryhmät tukevat järjestöjen EU-vaikuttamistyötä. Työryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lisää aiheesta

EU-rahoitusopas (2009)

 
Sivun toiminnot

EU-rahoitus

Mikrorahoitusta Kamerunissa
Mikrorahoitusta Kamerunissa Kuva: Euroopan unioni
Mikrorahoitusta Kamerunissa Kuva: Euroopan unioni

Euroopan unionin kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöstä sekä jäsenvaltioiden omasta kansallisesta kehitysyhteistyöstä. Näiden yhteenlaskettu kehitysapu on yli 50 % kaikesta kehitysavusta.

Euroopan yhteisön eli EY:n kehitysapua annetaan noin 160 maahan ja sitä hallinnoivat Euroopan komissio ja EU-delegaatiot. Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus tulee kahdesta lähteestä:

 • Euroopan unionin budjetista
 • Euroopan kehitysrahastosta (EKR).

Järjestöjen toteuttamia hankkeita voidaan rahoittaa molemmista lähteistä.

Euroopan kehitysrahastosta rahoitetaan Euroopan unionin kehitysyhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden (AKT-maat) kanssa.

Euroopan unionin ulkosuhteiden budjetti kanavoidaan aihealueittain yhdeksän rahoitusinstrumentin kautta. EU:n ulkosuhteiden budjetti koko kaudelle 2014-2020 on 66,3 miljardia euroa (2007-2013: 55,9 miljardia euroa).

Budjetin maantieteellisistä ohjelmista rahoitetaan kehitysyhteistyötä muissa kuin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa, temaattisten ohjelmien kautta rahoitetaan kehitysyhteistyötä kaikissa kehitysmaissa.

Budjetin rahoitusinstrumentteja ovat:

 1. Liittymistä valmisteleva rahoitusinstrumentti (IPA II), 11,7 mrd.
 2. Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (ENI), 15,4 mrd.
 3. Kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentti (DCI), 19,7 mrd.
 4. Humanitaarisen avun rahoitusinstrumentti, 6,6 mrd.
 5. Kumppanuusinstrumentti (PI), 1 mrd.
 6. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 2,3 mrd.
 7. Vakautta ja rauhaa edistävä instrumentti (IcSP), 2,3 mrd.
 8. Ydinturvallisuusyhteistyöninstrumentti, 0,2 mrd.
 9. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva rahoitusinstrumentti (EIDHR), 1,3 mrd.
 10. Makrotaloudellisen avun rahoitusinstrumentti, 0,6 mrd.


 11.