EU-rahoitus
Uutiskirjeemme
Sähköpostiosoitteesi

Kirjoita osoite uudelleen

HTML
Teksti
Tutustu arkistoomme...
Kehyksen työryhmät

Kehyksen koordinoimat temaattiset työryhmät tukevat järjestöjen EU-vaikuttamistyötä. Työryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lisää aiheesta

EU-rahoitusopas (2009)

 
Sivun toiminnot

EU-rahoitus

Mikrorahoitusta Kamerunissa
Mikrorahoitusta Kamerunissa Kuva: Euroopan unioni
Mikrorahoitusta Kamerunissa Kuva: Euroopan unioni

Euroopan unionin kehitysyhteistyöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöstä sekä jäsenvaltioiden omasta kansallisesta kehitysyhteistyöstä. Näiden yhteenlaskettu kehitysapu on yli 50 % kaikesta kehitysavusta.

Euroopan yhteisön eli EY:n kehitysapua annetaan noin 160 maahan ja sitä hallinnoivat Euroopan komissio ja EU-delegaatiot. Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus tulee kahdesta lähteestä:

 • Euroopan unionin budjetista
 • Euroopan kehitysrahastosta (EKR).

Järjestöjen toteuttamia hankkeita voidaan rahoittaa molemmista lähteistä.

Euroopan kehitysrahastosta rahoitetaan Euroopan unionin kehitysyhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden (AKT-maat) kanssa.

Euroopan unionin ulkosuhteiden budjetti kanavoidaan aihealueittain yhdeksän rahoitusinstrumentin kautta. EU:n ulkosuhteiden budjetti koko kaudelle 2014-2020 on 66,3 miljardia euroa (2007-2013: 55,9 miljardia euroa).

Budjetin maantieteellisistä ohjelmista rahoitetaan kehitysyhteistyötä muissa kuin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa, temaattisten ohjelmien kautta rahoitetaan kehitysyhteistyötä kaikissa kehitysmaissa.

Budjetin rahoitusinstrumentteja ovat:

 1. Liittymistä valmisteleva rahoitusinstrumentti (IPA II), 11,7 mrd.
 2. Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (ENI), 15,4 mrd.
 3. Kehitysyhteistyön rahoitusinstrumentti (DCI), 19,7 mrd.
 4. Humanitaarisen avun rahoitusinstrumentti, 6,6 mrd.
 5. Kumppanuusinstrumentti (PI), 1 mrd.
 6. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 2,3 mrd.
 7. Vakautta ja rauhaa edistävä instrumentti (IcSP), 2,3 mrd.
 8. Ydinturvallisuusyhteistyöninstrumentti, 0,2 mrd.
 9. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva rahoitusinstrumentti (EIDHR), 1,3 mrd.
 10. Makrotaloudellisen avun rahoitusinstrumentti, 0,6 mrd.


 11.  
Seuraa meitä

twitter icon  facebook icon  Instalogo

Tapahtumat
Kaikki tulevat tapahtumat
Kehyksen koulutukset
Kaikki tulevat tapahtumat
Avoimet rahoitushaut

Avoimet rahoitushaut (Calls for proposals) löytyvät EuropeAidin sivuilta.